Milí uživatelé,
vítáme Vás v kurzu RPA (Ruština Pro Armádu), který se aktuálně skládá ze tří kurzů (Ruština pro začátečníky, Ruština pro mírně pokročilé a Testy STANAG 6001). Všechny kurzy jsou určeny jak studentům UNOB, tak i zájemcům z řad AČR.

Kurz Ruština pro začátečníky tvoří soubor „Dialogy a texty“, který slouží k procvičování receptivních dovedností v běžných každodenních situacích. Jde o modelová cvičení k základním tematickým okruhům zkoušky podle Stanag NATO 6001 pro úroveň SLP1.

Kurz Ruština pro mírně pokročilé byl vytvořen na základě učebnice Ruština pro samouky a věčné začátečníky (autoři Y. MAMONOVA a A. JANEK, Edika, 2016) a primárně slouží k procvičování receptivních dovedností studentů Univerzity obrany. Soubor obsahuje mluvnická cvičení, dialogy, texty a videa. Materiál byl sestaven dle požadavků na zkoušku Stanag pro úroveň SLP1.  

Kurz Testy STANAG 6001 obsahuje cvičné testy STANAG 6001 pro úroveň SLP1 (dovednosti čtení a poslech s porozuměním) v souladu s požadavkem na zkoušku Stanag a slouží k nácviku receptivních dovedností u studentů a zájemců o on-line studium ruského jazyka z řad příslušníků UO a AČR.

V blízké době skupina RJ OVV CJV nabídne v RPA kurz Testy STANAG 6001 pro úroveň SLP 2, který zahrnuje cvičné testy (dovednosti čtení a poslech s porozuměním) a ještě jeden set cvičných testů Stanag 6001 pro úroveň SLP 1.

Doufáme, že Vám náš studijní materiál pomůže při samostudiu. Přejeme Vám hodné štěstí při zkoušce STANAG.

Skupina RJ OVV CJV