Kurz anglického jazyka je zaměřen na  samostudium příslušníků AČR a jeho cílem je poskytnout dostatek studijního materiálu k procvičení receptivních dovedností (čtení s porozuměním, poslech s porozuměním) pro všechny zájemce, kteří se připravují na zkoušku podle NATO STANAG 6001 SLP 1111.

Kurz anglického jazyka je zaměřen na  samostudium příslušníků AČR a jeho cílem je poskytnout dostatek studijního materiálu k procvičení receptivních dovedností (čtení s porozuměním, poslech s porozuměním) pro všechny zájemce, kteří se připravují na testy ALCPT, a také pro ty, kteří se chystají složit zkoušku podle NATO STANAG 6001 SLP 2222.

První část kurzu anglického jazyka pro samostudium příslušníků AČR umožňuje procvičení receptivních dovedností (čtení s porozuměním, poslech s porozuměním) všem zájemcům, kteří se chystají složit zkoušku podle NATO STANAG 6001 SLP 3333.

Druhá část kurzu anglického jazyka pro samostudium příslušníků AČR umožňuje procvičení receptivních dovedností (čtení s porozuměním, poslech s porozuměním) všem zájemcům, kteří se chystají složit zkoušku podle NATO STANAG 6001 SLP 3333.

Kurz anglického jazyka, který je zaměřen na  základy vojenské terminologie.