Studium v elektronických kurzech
JAZYKY PRO ARMÁDU (JAPA)

JAPA je soubor elektronických kurzů, které poskytují výukové materiály pro samostudium jazyků – angličtiny, francouzštiny, němčiny a ruštiny. Zaměstnanci rezortu obrany mohou získat přístup do JAPA zasláním požadavku na adresu cjv-japa@unob.cz. V požadavku je nutno uvést: jméno a příjmení, e-mailovou adresu a číslo vojenského útvaru.

Kurzy jsou umístěny v systému správy výukových materiálů Moodle. Práce v Moodle je velmi intuitivní a nečiní uživatelům problémy. Jednotlivé kurzy jsou rozděleny do sekcí podle témat a ty mohou být dále rozděleny do lekcí. Lekce obsahuji studijní materiály ve složkách a souborech, které je možno si stáhnout. Součástí lekcí mohou též být odkazy na internet nebo interaktivní cvičení ve formě kvízů a testů, které po odeslání uživatelem systém automaticky vyhodnotí. Pro přehlednost jsou studijní materiály a činnosti v Moodle zobrazeny následujícími ikonami.

 Složka, ve které mohou být umístěny soubory různých formátů, které je možno stáhnout, např.  .pdf     .doc(x)    .ppt .
Kniha, která obvykle obsahuje vícestránkový studijní materiál, který je možno vytisknout.
Odkaz na stránku na internetu.
 Kvíz nebo test s automatickou zpětnou vazbou.

Studijní materiály v kurzech slouží zejména k procvičování slovní zásoby, frazeologie, gramatiky a čtení a poslechu s porozuměním. Lekce jsou určeny pro samostudium, a proto všechna cvičení obsahují klíč. Kvízy slouží k neomezenému opakovanému použití, při němž se uživatel má poučit ze svých chyb. Důležité je studovat pravidelně a látku si důsledně procvičovat.